Muntatge convencional (THT)

THT

La tecnologia THT (Through-Hole Thecnology) o muntatge convencional utilitza forats passants a la pròpia placa finalitzats mitjançant soldadura per unir els components a la mateixa.

Aquest tipus de tecnologia es fa servir cada vegada menys, però presenten una gran prestació mecànica entre el component i la placa, de manera que actualment s’utilitzen per a components que requereixen una major resistència en muntatge o de major grandària.

Realitzem la inserció dels components convencionals, la soldadura per una o dues cares i els acabats manuals.

En FADESA INGENIEROS, utilitzem la maquinària d’ona selectiva per soldar els components un cop muntats, d’aquesta manera, s’aconsegueix una soldadura precisa sense reescalfament dels components ni utilització de motlles.