Verificació i posada en marxa

Verificacion

Verifiquem i vam realitzar les proves en totes les targetes i equips que els nostres clients ens exigeixen.

En el cas d’equips acabats, tenim una secció de muntatge per lliurar els productes finals totalment acoblats, muntats, verificats i embalats.