Prototips i preseries

Prototipos

Quan s’acaba un projecte cal inicialment, fabricar prototips i petites sèries per provar-ho en condicions estrictes abans d’efectuar produccions grans.

Amb la qual cosa no escatimem esforços en aquestes tasques.